«ترافیک اطلاعات» شرح حالی درست از دورانی است که ما در حال سپری کردن آن هستیم ؛ «اپلیکیشن» های نصب شده روی تلفن های همراه ما تا «خبرخوان» های نصب شده روی« دسکتاب» های لپ تاب هایمان روزانه حجم انبوهی از دیتا و اطلاعات را به خورد ما می دهند ، رصد این اطلاعات شاید برای مخاطبی که هدف خاصی را دنبال نمی کند ، بیشترجنبه تفریحی یا «فان» داشته باشد ، ولی ما که فعال بازار سرمایه هستیم مجبوریم از لا به لای این حجم انبوه اطلاعات ، دیتای مورد نظر خود را پیدا کنیم و چه بسا در این ترافیک کنونی اطلاعات ، ده ها مطلب مفید یا اطلاعات ویژه باشد که سرنوشت ما را در بورس عوض کند اما دراین «شلوغ بازار» گم می شود! «بورس ٢۴» با درک نیاز مدیران بازار سرمایه ، اداره کنندگان پرتفولیو و صندوق های سرمایه گذاری در محتوای جدیدی به نام «فوکوس٢۴» شما را از آخرین رویدادهای ایران و جهان که بر بازارسرمایه اثرگذار است آگاه می کند و در پایان به شما پیشنهاد می کند که با توجه به جمیع شرایط موجود چه تصمیمی برای سبد سهام خود بگیرید. «فوکوس ٢۴» تولید جدید شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی تنها یک سرویس محتوایی برای شما کاربرمحترم است و چون اطلاعات تجمیع شده ای را در اختیار شما قرار می دهد ، به تصمیم گیری شما در بازار سرمایه کمک می کند. «فوکوس٢۴» آذرماه در ادامه از نظرتان می گذرد...