بوس تهران معاملات نخستین روز کاری هفته را با افزایش نسبی تقاضا تحت تاثیر بهبود وضعیت اینترنت سراسری آغاز کرد اما با گذر از یک ساعت ابتدایی، به مرور از شدت تقاضا کاسته و بر میزان عرضه‌‌ها افزوده شد تا جایی که بخشی از رشد شاخص‌ها خنثی شد و قیمت آخرین معامله بسیاری از نمادها پائین‌تر از قیمت پایانی قرار گرفت. البته وضعیت چندان هم بد نبود. در واقع نبود نقدینگی کافی موجب شده تا بازار انرژی کافی برای رشد دامنه‌دار نداشته باشد. در گزارش روز گذشته هم به این نکته اشاره شد که بازار برای خروج از این وضعیت نیاز به گزارش‌های ...