طی دوره ۶ ماهه نخست سال جاری فروش شرکت شامل ١٧٧۵۶٢ دستگاه انواع خودرو بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش ٩ درصدی در تعداد فروش را نشان می‌دهد. طی این دوره همچنین میانگین نرخ فروش محصولات در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ١٨ درصدی را نشان می‌دهد که ........