امروز خبری مسرت بخش منتشر شد! واکنش سرمایه گذاران در بازارهای مالی و مواد خام به این خبر بسیار مثبت بوده است. شاخص های مالی رشد کرده اند و قیمت نفت و فلزات پایه افزایش یافته است. همچنین قیمت طلا تا این لحظه ٢۵ دلار در هر اونس کاهش یافته اما سرمایه گذاران باید به ..