طی یک ماهه نخست سال جاری (سال مالی منتهی به ٣١-٠۶-١٣٩٩) تولیدات شرکت ١۴٣٠۴٢ تن محصولات شامل سیمان و کلینکر بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ٣٢ درصدی در تولید را نشان می‌دهد. در بخش فروش همچنین طی یک ماهه مقدار فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل ..........