تولیدات شرکت طی ٧ ماهه سال جاری شامل ۶٨۵٧۵١٢ کیلوگرم انواع محصولات آلومینیومی بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ٣۶ درصدی در تولید را نشان می‌دهد. در بخش فروش نیز شاهد افزایش بیشتر و ۴٣ درصدی در مقدار می‌باشیم که با رشد ......