طی ٩ ماهه سال جاری مقدار فروش شرکت شامل ٢۴۵٢۶ تن انواع محصولات بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ١٩ درصد در فروش را نشان می‌دهد. همچنین طی این دوره میانگین نرخ فروش محصولات در مقایسه با دوره مشابه افزایش ١٠۵ درصدی داشته است که با رشد مقدار فروش، باعث افزایش .......