طی ٣ ماهه نخست سال مالی منتهی به ٣١-٠٣-١٣٩٩ با توجه به بهبود شرایط و وضعیت و افزایش تولیدات کشاورزی، شرکت ۴٩۴١ تن انواع محصولات را تولید نموده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ٢۶ درصدی در تولید را نشان می‌دهد. همچنین طی این دوره........