هفته پیش قیمت سنگ آهن رشد محدود داشت اما عملکرد بازار این ماده خام مورد استفاده در تولید فولاد در سه ماه اخیر در مجموع منفی بوده است. ریسک های مختلف بازار فولاد و سنگ آهن را تهدید می کنند اما آمارها و واقعیت های موجود نشان می دهد ..