بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت در گزارش فعالیت ماهانه مربوط به شهریور، تولیدات شرکت در مقایسه با سال قبل ٧ درصد کاهش یافته است. همچنین در بخش تولید شاهد کاهش بیشتر و ٨ درصدی می‌باشیم که با وجود........