مارگارین اولین شرکت تولیدکننده روغن گیاهی در ایران است که با برندهای خروس، آفتاب و آفتاب طلایی در بین مردم شناخته‌شده است. این شرکت که در دی‌ماه سال ١٣٣٢ با ظرفیت تصفیه ٨ تن روغن گیاهی در روز پا به عرصه صنعت گذاشت و .......