بر اساس اطلاعات ارائه شده در گزارش فعالیت ماهانه شهریور، تولیدات شرکت طی نیمه اول سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ٢ درصد کاهش یافته است که عمده این کاهش ناشی از کاهش ٧ درصدی در کلینکر می‌باشد چراکه طی این دوره ......