بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت، تولیدات طی دوره شش ماهه نخست سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ۴١ درصدی داشته است. با این حال در محصول گوساله نر شرکت با وجود افزایش تولید، با کاهش در فروش مواجه بوده است که .....