بورس تهران معاملات سومین روز کاری هفته را متعادل و با رگه‌های منفی آغاز کرد اما با گذر از یک ساعت ابتدایی بازار بواسطه شدت گرفتن فشار فروش در نماد بانک ملت و اصرار بر اینکه تعادل در این نماد برقرار شود، کلیت بازار زیر فشار عرضه جدی قرار گرفت و شاهد تشکیل صفوف فروش در بسیاری از نمادهای سرشناس بازار بودیم. انصافا انتظار چنین وضعیتی از بازار را نداشتیم اما همان «اشتباه استراتژیک» که روز گذشته هم اشاره شد، باعث شد تا باری دیگر بازار زیر گارد تدافعی بگیرد. به هر جهت بورس تهران به ویژه در صنایع ...