بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت طی گزارش فعالیت ماهانه شهریور، مقدار تولید دوره شش ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل در حدود ١۵ درصد کاهش یافته است که دلیل عمده آن کاهش ١۴ درصدی در مقدار تولید گروه قرص و دراژه می‌باشد چراکه با توجه به ......