در بازارهای جهانی چه خبر است؟ سمت و سوی کامودیتی ها چگونه است؟ با دارایی در اختیار خود چه کنیم؟ سهام ، طلا ، اوراق با درآمد ثابت یا مسکن؟؟ «فوکوس ٢۴» مهر ٩٨ در ١٨ صفحه به این سوالات پاسخ تحلیلی داده است...