همانگونه که در نمودار مشاهده می شود از میان ۴۵ شرکت فعال صنعت ، سودآوری مطابق آخرین عملکرد های سه ماهه و شش ماهه قابل تامل می باشد و با توجه به جدول پایانی برآورد می شود بتوان سهامی که دارای بهترین عملکرد بنیادی طی فاکتورهای فوق بوده را ...

در خصوص سهام شرکت ها بهتر است با توجه به شرکت های طبقه بندی شده که قابل تفکیک می باشند عملکرد 5 ماهه سهام موجود در سبد خود را از جدول زیر مشاهده نمایید یا اینکه برای آشنایی بیشتر با شرکتی که نسبت های بهتری در جداول فوق دارد را با جزئیات دقیقتر بررسی نمایید. طبیعی ست که شرکت هایی که قیمت و ارزش دفتری آن ها فاصله کمتری دارند، ریسک کمتری دارند و افراد ریسک پذیر می توانند گزینه هایی که این دو عدد با هم فاصله شان بیشتر شده را انتخاب نمایند. همچنین عملکرد 9 ماهه شرکت ها می تواند بسته به شرایط فروش الزاما از روند سودآوری سه ماهه اول سال که نمودارش در بالا آورده شده تبعیت نکند اما شرکتهایی که در سه ماهه پوشش مناسبی نسبت به 12 ماهه سال قبل داشته اند تا اینجای کار یک سروگردن بالاتر از سایر شرکت ها قرار دارند که از میان آن ها می توان به کی بی سی، فارابی، عبیدی، اکسیر و مانند آن اشاره نمود.


نظرات