بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت در گزارش فعالیت ماهانه مرداد، میانگین مقدار تولید طی ۵ماهه سال جاری در مقایسه با سال قبل کاهش ۶ درصدی داشته که با کاهش در فروش، میانگین مقدار فروش ماهانه کاهش ١٢ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین طی سال جاری میانگین نرخ فروش محصولات در مقایسه با ......