بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت طی ۵ماهه سال جاری میزان فروش نسبت به تولید در حدود ٩٩ درصد بوده است در حالی که همین نسبت برای سال ٩٧ در حدود ٩٨ درصد می‌باشد که نشان دهنده افزایش تقاضا د ر بازار برای محصولات و فروش بیشتر می‌باشد. همچنین طی این سال میانگین تولید ماهانه شرکت در مقایسه با سال قبل .....