طی سال جاری میانگین ماهانه تولید در مقایسه با سال قبل ١ درصد افزایش یافته است. با این حال نسبت فروش به تولید طی سال ٩٧ در حدود ٠.٠٢٨ بوده که طی سال کاری به ٠.٠٢۶ کاهش یافته است که در نتیجه با .....

بورس۲۴ : در گزارش‌های فعالیت ماهانه ، شرکت فروش 12 ماهه سال 97 را به مبلغ 100618994 میلیون ریال اعلام نموده است. با توجه به مبلغ اعلام‌شده، مبلغ فروش 6 ماهه دوم در مقایسه با 6 ماهه نخست در حدود 31 درصد افزایش را نشان می‌دهد.این در حالی است که میزان فروش شرکت طی 6ماهه دوم، تنها 17 درصد افزایش را نشان می‌دهد. طی آخرین قیمت‌گذاری‌ها برای محصولات مربوط به شرکت ملی مس ایران در دی‌ماه سال 97، قیمت محصولات این شرکت به‌منظور ایجاد رونق در بازار این کالا، به 3درصد تخفیف عرضه و با توجه به نرخ‌های جهانی این فلز و بر اساس نرخ بازار بورس فلزات لندن( LME) محصولات مربوط به این صنعت قیمت‌گذاری می‌شده است. ولی در سال 98، تخفیف این محصول در قیمت‌گذاری‌ها حذف گردید. در سال 98 همچنین قیمت‌های پایه جهانی بر اساس میانگین هفتگی از بورس فلزات لندن (LME) به‌اضافه 200 دلار برای مفتول مس و نرخ تسعیر ارز بر اساس میانگین نرخ ماهانه در سامانه نیما محاسبه خواهد شد و فرمول قیمت‌گذاری جدید در سال 98 به‌صورت ذیل خواهد بود:

 میانگین ۵ روز بورس فلزات لندن (LME) × میانگین هفتگی دلار نیما = قیمت پایه کاتد شرکت ملی صنایع مس ایران

میانگین ۵ روز بورس فلزات لندن (LME) + پرمیوم ۲۰۰ دلار × میانگین هفتگی دلار نیما = قیمت پایه مفتول مس شرکت ملی صنایع مس ایران

با توجه به افزایش نرخ دلار طی 6 ماهه دوم سال 97 و با توجه به شیوه قیمت‌گذاری محصولات، این میزان افزایش در فروش را می‌توان در اثر افزایش در نرخ دلار دانست چراکه به ‌طور نسبی نمی‌توان گفت که قیمت‌های جهانی مس طی این دوره چنین افزایشی داشته است درحالی‌که قیمت دلار طی این دوره از حدود 53000 ریال به 80000 تا 85000  ریال در سامانه نیما افزایش را نشان می‌دهد که در نتیجه می‌توان گفت که تغییرات نرخ ارز نسبت به قیمت‌های جهانی تأثیر بیشتری بر نرخ فروش در شرکت دارد که طی مرداد ماه شاهد کاهش آن بوده‌ایم ولی از ابتدای شهریور روند ارزش دلار نیز معکوس شده  است. گرچه این افزایش به کندی و آرامی صورت گرفته است ولی با امید به آینده و پیش‌بینی افزایش مجدد نرخ ارز در بازارهای داخلی و همچنین افزایش نرخ فلزات اساسی با پیش‌بینی کاهش در کوتاه مدت شاخص دلار ناشی از کاهش نرخ بهره آمریکا، شاهد افزایش تقاضا و روند صعودی در ارزش سهام شرکت بوده‌ایم.

روند ارزش سهام شرکت طی سال جاری و حجم سهام مورد معامله طی این مدت به صورت زیر می‌باشد:

روند نزولی که طی روزهای اخیر در نمودار فوق مشاهده می‌شود را می‌توان روندی اصلاحی برای ارزش سهام و همچنین ناشی از روند نزولی شاخص و افزایش عرضه ناشی از افزایش قیمت سهام دانست. البته کاهش نرخ جهانی مس طی این روزها نیز بر روند نزولی قیمت سهام بی‌تأثیر نبوده است که دلیل آن را می‌توان اخبار سیاسی مربوط به روابط سیاسی چین و آمریکا به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهانی و همچنین بزرگ‌ترین مصرف کننده مس در جهان دانست که با کاهش تنش‌ها بین این دو کشور، شاهد کاهش نرخ جهانی مس در بازار می‌باشیم.

نمودار قیمت مس در بازارهای جهانی بر اساس دلار طی یک ماهه گذشته به صورت زیر می‌باشد:

با توجه به نمودارهای فوق می‌توان شباهتی نسبی در دو نمودار مشاهده کرد که می‌توان دلیل آن را تأثیر گذاری نرخ مس در  بازار فلزات لندن (LME) بر نرخ محصولات شرکت و در نتیجه تأثیر گذاری آن بر سودآوری شرکت با آرام شدن جو حاکم بر بازار ارز دانست.

همچنین آمار تولید شرکت طی 5ماهه سال جاری در مقایسه با سال قبل افزایش را نشان می‌دهد در حالی که فروش در مقایسه با این سال کاهش یافته است. جدول تولید و فروش شرکت طی سال 97 و 5 ماهه سال جاری به صورت نمودار زیر می‌باشد:

همان‌طور که در بالا نیز گفته شد، طی سال جاری میانگین ماهانه تولید در مقایسه با سال قبل 1 درصد افزایش یافته است. با این حال نسبت فروش به تولید طی سال 97 در حدود 0.028 بوده که طی سال کاری به 0.026 کاهش یافته است که در نتیجه با وجود افزایش یک درصدی در میانگین تولید ماهانه، میانگین مقدار فروش ماهانه را نسبت به سال قبل 6 درصد کاهش داده است. با این حال میانگین نرخ فروش محصولات شرکت طی سال جاری در مقایسه با میانگین نرخ 12 ماهه سال 97 افزایش 115 درصدی را نشان می‌دهد که با وجود کاهش در مقدار فروش باعث افزایش 101 درصدی در میانگین درآمد حاصل از فروش ماهانه سال جاری در مقایسه با سال 97 شده است.

همچنین طی سال جاری بیشترین افزایش نرخ با رشد 164 درصدی مربوط به کنسانتره مس می‌باشد که باعث حرکت شرکت به سمت خام فروشی و افزایش فروش این محصول در مقایسه با سال قبل شده چنانکه طی 5ماهه، میانگین مقدار فروش ماهانه در مقایسه با سال قبل 222 درصد رشد داشته و با توجه به افزایش نرخ آن باعث افزایش 7.5 برابری در درآمد حاصل از آن (بر اساس میانگین ماهانه) و همچنین افزایش سهم 5 درصد از درآمد سال 97 به 20 درصد طی 5 ماهه سال جاری شده است.

ترکیب سبد محصولات سال 97 به صورت نمودار زیر می‌باشد:

همان‌طور که در بالا نیز ذکر شد طی سال جاری با تغییر در نرخ فروش محصولات و در نتیجه تغییر در حاشیه سود ناخالص هر محصول، ترکیب فروش محصولات شرکت نیز تغییر کرده است چنانکه سهم کنسانتره مس از 6 به 20 درصد و سهم سنگ سولفور از 73 به 45 درصد از کل مقدار فروش تغییر نموده است. ترکیب سبد فروش محصولات طی سال جاری به صورت زیر می‌باشد:

همچنین طی سال 97 با افزایش نرخ دلار، نرخ محصولات شرکت نیز با تغییراتی مثبت همراه بود ولی تغییرات در گروه‌های مختلف محصولات یکسان نبوده که خود باعث تغییر در ترکیب فروش با تأثیر بر حاشیه سود ناخالص و هم تغییر در ترکیب درآمدی شرکت با تأثیر بر مقدار و نرخ فروش شده است.

ترکیب درآمدی شرکت طی سال 97 به صورت زیر بوده است:

طی سال جاری بیشترین افزایش نرخ مربوط به محصولات کنسانتره مس با 164 درصد و کنسانتره مولبیدن با 68 درصد بوده است که علاوه بر افزایش در مقدار فروش این محصولات طی این سال باعث تغییرات سهم درآمدی آن‌ها نیز شده چنانکه سهم کنسانتره مس به 20 درصد افزایش یافته است ولی سهم درآمدی کنسانتره مولبیدن با توجه به افزایش تنها 5 درصد در مقدار فروش آن و با توجه به تغییرات  شدیدتر در سایر محصولات از 3 درصد به زیر 0.5 درصد کاهش یافته است. همچنین طی این سال با افزایش خام فروشی در شرکت و در نتیجه افزایش کمتر در مقدار و نرخ فروش کاتد، سهم درآمدی آن با از 71 درصد به 67 درصد کاهش یافته است. ترکیب درآمدی شرکت طی 5ماهه سال جاری به صورت زیر تغییر کرده است:

در کل تغییرات صورت گرفته طی سال جاری در مقایسه با سال قبل بر اساس میانگین ماهانه به منظور قابلیت مقایسه با سال قبل به صورت جدول زیر خلاصه شده است:

نمودار این تغییرات نیز بر اساس اطلاعات جدول فوق و به منظور درک بهتر از چگونگی تأثیر متقابل تغییرات مقدار و نرخ فروش هر گروه محصول بر درآمد حاصل از فروش آن، به صورت زیر ترسیم شده است:

بر اساس اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی سه ماهه سال 97، قابل ذکر است که میانگین نرخ رشد در سال 97 برای محصولات در حدود 125 درصد برای 6 ماهه دوم نسبت به 6ماهه اول سال بوده است که با توجه به افزایش در نرخ دلار و همچنین در نرخ‌های جهانی چندان جای تعجب نداشته است و البته این میزان رشد را نمی‌توان برای سال 98 انتظار داشت چراکه  بیشترین نرخ رشد نسبت به 6ماهه اول، مربوط به اسفند ماه می‌باشد که با توجه به ثبات نسبی در بازار ارز طی سال جاری می‌توان پیش‌بینی نمود که طی سال جاری نرخ محصولات تغییر محسوسی نداشته باشند چراکه حتی با وجود کاهش شاخص دلار در بازارهای جهانی و افزایش نرخ فلزات در بازار فلزات لندن، کاهش آرام در نرخ دلار که طی سال جاری شاهد آن بودیم و با توجه به دلایل سیاسی انتظار بر ادامه آن نیز وجود دارد، این افزایش‌ها را خنثی خواهد نمود و در نتیجه می‌توان انتظار ثبات نسبی در نرخ فروش محصولات را داشت.

 البته قابل ذکر است که طی مرداد ماه با توجه به انتشار برخی اخبار در بازار فلزات در خصوص مسائلی همچون تنش‌های سیاسی بین کشورهای چین و آمریکا و ایجاد نگرانی در خصوص آینده، در بازار شاهد افزایش تقاضا برای فلزات و در نتیجه افزایش نرخ آن‌ها به ویژه در بازار فولاد بودیم که طی روزهای اخیر، از فشار تقاضا در بازار کاسته شده و قیمت‌ها به ثبات نسبی رسیده است.

در خصوص سودآوری نیز قابل ذکر است که طی دوره سه ماهه نخست سال جاری با شرکت با سرمایه 78 هزار میلیارد ریال برای هر سهم خود سود خالص 402 ریال گزارش نموده که در مقایسه با سود 191 ریال در دوره مشابه با سرمایه 60 هزار میلیارد ریال، افزایش 174 درصدی را (در صورت در نظر گرفتن سرمایه‌ای برابر حال حاضر) نشان می‌دهد. طی این دوره با افزایش 89 درصدی در درآمدهای عملیاتی و 21 درصدی در بهای تمام شده، سود ناخالص 152 درصد رشد یافته است. البته قابل ذکر است که با توجه به رشد بیشتر در درآمدهای عملیاتی نسبت به بهای تمام شده، توان سودآوری شرکت نیز افزایش یافته چنانکه حاشیه سود ناخالص از 52 درصد در دوره مشابه سال قبل به 69 درصد طی این دوره افزایش یافته است. همچنین با افزایش 72 درصدی در هزینه‌های اداری، عمومی و فروش و رشد 95.4 برابری در سایر درآمدهای عملیاتی از 20627 به 1989101 میلیون ریال ناشی از افزایش سود حاصل از فروش محصولات فرعی و ضایعات و سود ناشی از تسعیر ارز و همچنین کاهش 59 درصدی در سایر هزینه‌های عملیاتی، سود عملیاتی رشد 187 درصد را نشان می‌دهد.

در خصوص بازار فروش نیز قابل ذکر است که طی دوره سه ماهه سال جاری در حدود 35 درصد از فروش به صورت صادراتی بوده که از این محل در حدود 43 درصد از درآمدهای شرکت محقق شده است و این در حالی است که طی سال 97 تنها 10 درصد از فروش صادراتی بوده که از محل آن نیز 22 درصد از درآمد محقق شده است.