بر اساس اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت در گزارش فعالیت ماهانه، میانگین تولید ماهانه سال جاری در مقایسه با سال ٩٧ در حدود ٣٢ درصد کاهش یافته که باعث کاهش ٣٢ درصدی در مقدار فروش نیز گردیده است. با این حال طی این سال با افزایش .....

بورس۲۴ : شرکت صنایع ریخته‌گری ایران در تاریخ 17 آبان ماه 1354 جهت تأسیس واحد تولیدی قطعات ریخته‌گری مربوط به صنایع خودروسازی و سایر محصولات صنعتی به ثبت رسید. در سال 1358وزارت صنایع و معادن موافقت اصولی خود را با تأسیس شرکت ریخته‌گری اعلام  و در سـال 1363 نیز وزارت صـنایع سنگین موافقت اصولی خود را تحت شمـاره 52778 اعلام و پروانه تأسیس به شماره 17255-7 مورخ 25 خرداد 66 صادر گردید. راه‌اندازی و تولیـد آزمایـشی از 15 اردیبـهشت سال 1366 آغـاز و از نیـمه دوم سـال 1366 بهره‌برداری به صـورت انبوه از خطوط تولیدی شـرکت آغاز گردید . پروانه بهره‌برداری برای تولیـد 14500 تن محصول در سال بنام شرکت صادر گردیده است .

سهام شرکت همچنین در بازار بورس اوراق بهادار تهران تحت نماد خریخت در گروه خودرو و ساخت قطعات در بازار دوم مورد معامله قرار می‌گیرد. قابل ذکر است که طی سال جاری ارزش سهام شرکت رشدی بالغ بر 70 درصد را تجربه نموده که روند افزایش ارزش و حجم سهام مورد معامله طی دوره مذکور به صورت نمودار زیر می‌باشد:

عمده تولیدات شرکت انواع قطعات چدنی خودرو از جمله بلوک سیلندر، سر سیلندر، دیسک، کاسه ترمز، فلایویل، مانیفولد اگزوز و قطعات متنوع صنعتی دیگر می‌باشد. شرکت صنایع ریخته‌گری ایران علاوه بر بازارهای داخلی محصولات خود را به خارج از کشور نیز صادر می‌نماید که ظرفیت تولید 30 هزار تن در سال را دارا می‌باشد.

آمار تولید و فروش طی سال 97 و 5ماهه سال جاری به صورت جدول زیر می‌باشد:

بر اساس اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت در گزارش فعالیت ماهانه، میانگین تولید ماهانه سال جاری در مقایسه با سال 97 در حدود 32 درصد کاهش یافته که باعث کاهش 32 درصدی در مقدار فروش نیز گردیده است. با این حال طی این سال با افزایش 25 درصدی در میانگین نرخ فروش محصولات در مقایسه با میانگین نرخ فروش سال قبل، میانگین درآمد ماهانه تنها 15 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

تغییرات در مقدار و نرخ فروش محصولات و همچنین درآمد حاصل از هر گروه بر اساس میانگین ماهانه به منظور مقایسه با سال قبل به صورت زیر خلاصه شده است:

همان‌طور که می‌توان دید طی سال جاری تنها محصولات غیر خودرویی با افزایش در مقدار تولید همراه بوده‌اند که با افزایش نرخ 21 درصدی، درآمد حاصل از این گروه 414 درصد افزایش یافته است و در سایر گروه‌ها با وجود افزایش در نرخ فروش، کاهش در مقدار فروش باعث کاهش درآمد آن‌ها شده که در نهایت میانگین درآمد ماهانه را در مقایسه با سال قبل 15 درصد کاهش داده است.

نمودار تغییرات صورت گرفته طی سال جاری در مقدار و نرخ فروش محصولات و تأثیر آن بر درآمد حاصل از هر گروه بر اساس اطلاعات جدول فوق به صورت زیر می‌باشد:

همچنین طی این سال با تغییر در مقدار و نرخ فروش محصولات ترکیب درآمدی شرکت نیز تغییر کرده چنانکه سهم 18 درصد محصولات غیر خودرویی با افزایش مقدار و نرخ فروش به 52 درصد از درآمد کل در سال جاری افزایش یافته و سهم 54 درصدی قطعات موتوری سال گذشته با کاهش در مقدار فروش به 31 درصد کاهش یافته است. سهم هر گروه در درآمد کل طی دوره‌های 12 ماهه سال 97 و 5 ماهه سال جاری به صورت زیر می‌باشد:

در خصوص سودآوری نیز بر اساس صورت‌های مالی سه ماهه نخست سال جاری می‌توان گفت که شرکت با سرمایه 1262183 میلیون ریالی برای هر سهم خود در این دوره 9 ریال سود خالص گزارش نموده که در مقایسه با زیان 24 ریالی دوره مشابه، افزایش سودآوری شرکت را نشان می‌دهد و این در حالی است که طی این دوره درآمدهای عملیاتی شرکت 31 درصد و بهای تمام شده 75 درصد افزایش یافته که باعث افزایش 194 درصد در زیان ناخالص از 16711 به 49119 میلیون ریال شده است. همچنین با افزایش 5 درصدی در هزینه‌های اداری، عمومی و فروش و 86 درصدی در سایر هزینه‌های عملیاتی، زیان عملیاتی از 35481 به 59837 میلیون ریال و معادل 135 درصد افزایش یافته است. ولی در نهایت با کاهش 46 درصد در هزینه‌های مالی و شناسایی 73649 میلیون ریال درآمد تحت سرفصل سایر درآمدهای غیرعملیاتی ناشی از سود سهام حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، زیان خالص 30246 میلیون ریال دوره مشابه به 11020 میلیون ریال سود خالص تبدیل شده است.

در خصوص بازار فروش محصولات نیز قابل ذکر است که شرکت طی دوره سه ماهه نخست هیچ گونه صادراتی نداشته و فروش تماماً داخلی می‌باشد. البته باید توجه نمود که طی دوره مشابه نیز شرکت صادراتی نداشته ولی طی دوره‌های بعد شرکت 0.2 درصد از محصولات خود را صادر نموده که از محل آن 0.7 درصد از درآمد سال 97 محقق شده است.

همچنین در پایان قابل ذکر است که شرکت طی سال جاری تصمیم به افزایش سرمایه 24 درصد از 1262183 به 1562183 میلیون ریال از محل آورده نقدی سهامداران دارد که به گفته هیئت‌مدیره  به منظور جبران بخشی از مخارج سرمایه‌ای انجام شده، تأمین سرمایه در گردش و اصلاح ساختار مالی می‌باشد.