طی دوره ۵ماهه سال جاری فروش شرکت در مقایسه با سال قبل افزایش داشته چراکه طی سال ٩٧ در حدود ٩٩ درصد از سیمان تولیدی به فروش رسیده است ولی طی سال جاری نسبت فروش به تولید.....