طی معاملات امروز شاهد افزایش عرضه در بازار و روند نزولی در بیشتر نمادهای بازار بودیم چنانکه شاخص کل در همان ابتدای معاملات روند نزولی به خود گرفت و تا ٣٠٢٠٨٢.٠٣ کاهش یافت. البته با توجه به روند نزولی شدیدتر در شاخص کل نسبت به شاخص هم‌وزن می‌توان گفت .....