در نمودار تعدیل شده هفتگی ، پس از یک اصلاح ١٢ ساله در قالب الگوی اصلاحی فلت ناقص ، به نظر می رسد قیمت وارد یک موج صعودی قوی شده است. اخیرا قیمت موفق شد...

تحلیل تکنیکال سیمان شمال - سشمال :

 

در نمودار تعدیل شده هفتگی ، پس از یک اصلاح 12 ساله در قالب الگوی اصلاحی فلت ناقص ، به نظر می رسد قیمت وارد یک موج صعودی قوی شده است. اخیرا قیمت موفق شد از باند مقاومتی مهم 380 - 405 تومان عبور کند. به نظر می رسد با تثبیت بالای این محدوده قیمت می تواند رشد خوبی را در میان مدت و بلند مدت تجربه کند. انتظار داریم به مرور شاهد رشد ارزش سهم تا حوالی 700 تومان در میان مدت باشیم. در صورت تثبیت زیر 370 تومان تحلیل فوق نیاز به بازنگری دارد.