طی سال جاری میانگین تولید ماهانه در مقایسه با سال قبل با افزایش ١۴ درصدی همراه بوده است که با افزایش موجودی انبار و کاهش در فروش، میانگین مقدار فروش ماهانه تنها ١٠ درصد افزایش یافته است. همچنین طی این سال میانگین نرخ فروش محصولات ......