طی سال جاری میانگین تولید ماهانه در مقایسه با سال قبل با افزایش ١۴ درصدی همراه بوده است که با افزایش موجودی انبار و کاهش در فروش، میانگین مقدار فروش ماهانه تنها ١٠ درصد افزایش یافته است. همچنین طی این سال میانگین نرخ فروش محصولات ......

بورس۲۴ : در اوایل بهمن ماه 1343 بانک صنعت و معدن و سازمان برنامه و بودجه جهت احداث کارخانه قند نیشابور به ظرفیت 1000 تن اقدام و پروانه تأسیس آن از وزارت صنایع دریافت گردید. این کارخانه به شماره 67 در تاریخ 31 مرداد 1345  در اداره ثبت شرکت‌های نیشابور با سرمایه 22 میلیون تومان به ثبت رسید.

سال 1348 در راستای توسعه کارخانه ، ظرفیت به 1500 تن چغندر افزایش یافت. متعاقباً در سال 1384، ظرفیت به میزان مصرف 3000 تن چغندر در روز و تولید شکر از محل چغندر به میزان 52200 تن  و همچنین تصفیه شکرخام به میزان 128800 تن در سال ارتقا داده شد. شرکت قند نیشابور در سال 1374 با نماد «قنیشا» در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. سهام شرکت در حال حاضر تحت همین نماد در گروه قند و شکر در بازار دوم بورس مورد معامله قرار می‌گیرد. قابل ذکر است که طی سال جاری سهام شرکت رشدی بالغ بر 165 درصد را تجربه نموده است. روند رشد ارزش سهام شرکت و همچنین حجم سهام مورد معامله طی دوره مذکور به صورت نمودار زیر می‌باشد:

طی این گزارش به بررسی عملکرد شرکت طی 11 ماهه سال مالی منتهی به 31 شهریور 98 پرداخته شده است. بر همین اساس آمار تولید و فروش شرکت از گزارش‌های فعالیت ماهانه طی سال‌های 97 و 11 ماهه سال جاری به صورت زیر استخراج شده است:

بر اساس اطلاعات جدول فوق می‌توان دید که طی سال جاری میانگین تولید ماهانه در مقایسه با سال قبل با افزایش 14 درصدی همراه بوده است که با افزایش موجودی انبار و کاهش در فروش، میانگین مقدار فروش ماهانه تنها 10 درصد افزایش یافته است. همچنین طی این سال میانگین نرخ فروش محصولات نسبت به میانگین سال 97 در حدود 22 درصد افزایش یافته که با افزایش 10 درصدی در مقدار فروش، میانگین درآمد ماهانه را 34 درصد نسبت به میانگین ماهانه سال قبل رشد داده است.

طی سال جاری همچنین با تغییر در خوراک و مواد اولیه و همچنین عدم خرید شکر سفید، ترکیب سبد فروش تغییر نموده است. همچنین با تغییر در نرخ فروش محصولات به همراه تغییر در مقدار، ترکیب درآمدی شرکت نیز تغییر کرده است. تغییرات صورت گرفته طی سال جاری در مقایسه با سال قبل بر اساس میانگین ماهانه به صورت جدول زیر خلاصه شده است:

نمودار تغییرات فوق نیز برای درک بهتر چگونگی آن به صورت نمودار زیر ترسیم شده است:

همان‌طور که می‌توان دید بیشترین افزایش در درآمد مربوط به تبدیل شکر خام به شکر سفید و ملاس تولیدی می‌باشد که البته با توجه به وزن کم آن‌ها تأثیر چندان بالایی بر درآمد شرکت نداشته است.

در خصوص سودآوری نیز قابل ذکر است که شرکت طی دوره نه ماهه منتهی به 31 خرداد 98 با سرمایه 270 میلیارد ریال، برای هر سهم خود سود خالص 704 ریال گزارش نموده که در مقایسه با سود دوره مشابه در صورت در نظر گرفتن همین تعداد سهام، افزایش 151 درصدی را نشان می‌دهد. چرا که شرکت طی سال جاری سرمایه خود را از 200 به 270 میلیارد ریال افزایش داده است.

طی دوره 9ماهه جاری درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره مشابه 29 درصد افزایش یافته که با افزایش 12 درصدی در بهای تمام‌شده، سود ناخالص 128 درصد رشد یافته است. البته قابل توجه است که طی این دوره با افزایش بیشتر در درآمدهای عملیاتی نسبت به بهای تمام‌شده، حاشیه سود ناخالص شرکت از 15 به 26.5 درصد افزایش یافته که نشان دهنده افزایش توان سودآوری طی این سال می‌باشد. همچنین با افزایش 51 درصدی در هزینه‌های اداری، عمومی و فروش و با وجود کاهش 26 درصدی در سایر درآمدهای عملیاتی و افزایش 189 درصدی در سایر هزینه‌های عملیاتی، سود عملیاتی شرکت افزایش 145 درصدی را نشان می‌دهد.

طی شهریور ماه جاری همچنین خبر افزایش نرخ 19 درصدی شکر سفید از 34000 ریال به 40500 ریال به ازای هر کیلو توسط شرکت در سامانه کدال منتشر شده است که با توجه به تاریخ اعمال آن از 28 مرداد تنها در آخرین ماه از سال جاری تأثیرگذار خواهد بود و می‌توان گفت طی سال جاری چندان تأثیری بر افزایش درآمدهای شرکت ندارد ولی طی سال بعد با توجه به سهم 80 درصدی این محصول در درآمدها، می‌تواند درآمدهای عملیاتی را بدون در نظر گرفتن تغییر در مقدار، 15 درصد افزایش دهد.