پوشش ۵٧ درصدی فروش طی ۵ ماه نخست امسال می تواند نویدبخش آینده مناسب در ماه های آتی برای این شرکت باشد. نگاهی به وضعیت کلان بنیادی ...