گرچه هنوز علائمی از برگشت قیمت واصلاح عمیق در نمودار سهم دیده نمی شود اما برای گذر از این سطح راهی دشوار پیش روی ...