شرکت سهامی صنایع خاک چینی ایران به عنوان بزرگترین و پرسابقه ترین شرکت در تولید انواع کائولن فرآوری شده به صورت رشته ای و مکانیزه در خاورمیانه و ایران می باشد. این شرکت در.....

بورس۲۴ : شرکت سهامی صنایع خاک چینی ایران به عنوان بزرگترین و پرسابقه ترین شرکت در تولید انواع کائولن فرآوری شده به صورت رشته ای و مکانیزه در خاورمیانه و ایران می باشد.

این شرکت در سال 1364 تاسیس و کارخانه فرآوری آن در سال 1372به بهره برداری رسیده است. این مجموعه با بیش از 25 سال سابقه درخشان درتولید مواد اولیه همواره پشتیبان صنایع تولید کننده ظروف چینی، چینی بهداشتی، کاشی و سرامیک، مقره سازی عایق ها، سیمان سفید، بتن سبک، آجرنسوز و ...  بوده است.

سهام شرکت همچنین در بازار بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و در حال حاضر نیز تحت نماد کخاک در گروه محصولات کانه های غیر فلزی در بازار دوم بورس مورد معامله قرار می گیرد. قابل ذکر است که سهام شرکت طی سال جاری رشدی بالغ بر 126 درصد را تجربه نموده است که این میزان با در نظر گرفتن شرکت در افزایش سرمیاه 33 درصدی شرکت از 375 میلیارد ریال به 500 میلیارد ریال می باشد. روند این افزایش ارزش و همچنین حجم سهام مورد معامله طی سال جاری به صورت نمودار زیر است:

ظرفیت اسمی این مجموعه 150 هزار تن محصول فرآوری شده و 350 هزار تن محصول درجه بندی بوده که با اصلاح روش های بهره برداری به تولید 180 هزار تن انواع کائولن فرآوری شده درسال رسیده است. آمار تولید و فروش شرکت طی 12 ماهه 97 و 5ماهه سال جاری به صورت زیر می باشد:

بر اساس جدول فوق می توان دید که طی سال جاری میزان فروش شرکت کاهش یافته است چنانکه طی سال 97 در حدود 99 درصد از تولید شرکت و طی سال جاری تنها 96 درصد از تولیدات به فروش رسیده است. همچنین بر اساس اطلاعات فوق میانگین تولید ماهانه شرکت نسبت به سال قبل 9 درصد افزایش یافته ولی میانگین مقدار فروش ماهانه تنها افزایش 6 درصدی را نشان میدهد. همچنین طی سال جاری با افزایش 68 درصدی در میانگین نرخ فروش محصولات و افزایش مقدار فروش، میانگین درآمد ماهانه نسبت به سال قبل افزایش 78 درصدی را تجربه نموده است.

همچنینی با افزایش نرخ ارز طی سال 97 و در نتیجه افزایش نرخ فروش برای محصولات صادراتی، طی سال جاری میزان فروش صادراتی نسبت به داخلی با رشد بیشتری همراه بوده چنانکه فروش داخلی محصولات فرآوری شده 12 درصد و میزان فروش صادراتی 19 درصد رشد داشته است که با افزایش بیشتر در نرخ فروش، درآمد حاصل از صادرات را 263 درصد بر اساس میانگین ماهانه رشد داده است.

ترکیب فروش محصولات طی سال 97 به صورت زیر می باشد:

طی سال جاری با افزایش نرخ فروش صادراتی به نسبتی بیشتر از فروش داخلی، شرکت میزان صادرات خود را افزایش داده و از 2 درصد در سال 97 به 3 درصد رسیده است. همچنین با توجه به نرخ بالاتر در محصولات فر/آوری شده، سهم این محصول از 33 درصد در سال 97 به 34 درصد در سال جاری افزایش یافته است.

ترکیب فروش محصولات طی 5 ماهه سال 98:

تغییرات طی سال جاری در مقایسه با سال قبل بر اساس میانگین ماهانه به منظور مقایسه بهتر به صورت جدول زیر خلاصه شده است:

نمودار تغییرات فوق به منظور درک بهتر چگونگی تاثیر تغییر در مقدار و نرخ فروش بر درآمد حاصل از هر گروه محصول به صورت زیر ترسیم شده است:

همچنین با تغییر در مقدار و نرخ فروش در هر گروه، ترکیب درآمدی شرکت نیز تغییر نموده است. ترکیب درآمدی سال 97 به صورت نمودار زیر می باشد:

با افزایش در مقدار و نرخ فروش محصولات صادراتی، سهم درآمدی این گروه به 10 درصد افزایش یافته است. همچنین با توجه به افزایش نرخ کمتر نسبت به سایر گروه ها در محصولات درجه بندی شده، سهم این گروه از 10 درصد به 7 درصد کاهش یافته است. ترکیب درآمدی سال جاری به صورت نمودار زیر می باشد:

در نهایت در خصوص سودآوری قابل ذکر است که طی دوره سه ماهه سال جاری شرکت با سرمایه 375 میلیارد ریال برای هر سهم خود سود خالص 962 ریال گزارش نموده که در مقایسه با سود 326 ریالی دوره مشابه، افزایش 195 درصدی را نشان میدهد که عمده این افزایش ناشی از افزایش 148 درصدی در درآمد های عملیاتی و 55 درصدی در بهای تمام شده می باشد که علاوه بر افزایش توان سودآوری شرکت و حاشیه سود ناخالص از 68 به 80 درصد، باعث افزایش 191 درصدی در سود ناخالص شده است.