در حال حاضر شرکت سایپا شیشه ( سهامی عام ) جزء واحدهای زیرمجموعه شرکت سایپا ( سهامی عام ) می‌باشد. محصولات شرکت انواع ست‌های شیشه ایمنی برای خودروهای تولیدی شرکت سایپا شامل .....