بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت، می‌توان دید که طی سال جاری میزان فروش محصولات نسبت به سال قبل افزایش یافته است چنانکه طی سال ٩٧ در حدود ١٠٠ درصد از سیمان تولیدی به فروش رسیده است درحالی که طی سال جاری با کاهش موجودی انبار .....