بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت، می‌توان دید که طی سال جاری میزان فروش محصولات نسبت به سال قبل افزایش یافته است چنانکه طی سال ٩٧ در حدود ١٠٠ درصد از سیمان تولیدی به فروش رسیده است درحالی که طی سال جاری با کاهش موجودی انبار .....

بورس۲۴ : شرکت سیمان‌سفید نی‌ریز در تاریخ 15-12-1366 تحت عنوان شرکت سهامی خاص سیمان‌سفید نی‌ریز به ثبت و در شهریور سال 1375 به بهره‌برداری رسید .این شرکت در تاریخ 27-10-1382 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 31-03-1384 در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد پذیرش قرار گرفته است . سهام شرکت در حال حاضر تحت نماد سنیر در تابلوی دوم بورس در گروه سیمان، آهک و گچ مورد معامله قرار می‌گیرد. قابل ذکر است که ارزش هر سهم شرکت طی سال جاری و پس از افزایش سرمایه، رشد 123 درصدی را تجربه نموده که طی این گزارش به بررسی دلایل بنیادی این رشد پرداخته خواهد شد.

همچنین تأثیر افزایش نرخ فروش محصولات نیز که طی تیر ماه خبر آن منتشر شده بر سودآوری شرکت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

روند ارزش سهام شرکت طی سال جاری و همچنین حجم معاملات آن طی این دوره به صورت نمودار زیر می‌باشد:

سهامداران عمده عبارت‌اند از : شرکت سیمان فارس و خوزستان ، سرمایه‌گذاری خوارزمی ، شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر(سهامی عام)

تکنولوژی کارخانه مورد استفاده از شرکت نیهون ژاپن می‌باشد. فعالیت اصلی شرکت نیز طبق اساسنامه شامل تولید انواع سیمان‌سفید و سیمان خاکستری  و سیمان‌های رنگی که در حال حاضر تولید کارخانه منحصراً سیمان‌سفید پرتلند می‌باشد . ظرفیت اسمی و واقعی کارخانه نیز 500 تن در روز می‌باشد که شرکت طی سال 97 و سال جاری با این ظرفیت در حال تولید بوده است.

آمار تولید و فروش شرکت طی سال 97 و 5ماهه سال جاری به صورت جدول زیر می‌باشد:

بر اساس اطلاعات فوق می‌توان دید که طی سال جاری میزان فروش محصولات نسبت به سال قبل افزایش یافته است چنانکه طی سال 97 در حدود 100 درصد از سیمان تولیدی به فروش رسیده است درحالی که طی سال جاری با کاهش موجودی انبار فروش 102 درصد از مقدار تولید می‌باشد.

همچنین با وجود اینکه میانگین تولید ماهانه سال جاری در مقایسه با سال قبل یک درصد کاهش یافته است، میانگین مقدار فروش در مقایسه با میانگین مقدار فروش ماهانه سال 97 افزایش 6 درصد را نشان می‌دهد که با افزایش 25 درصدی در میانگین نرخ فروش محصولات، باعث افزایش 32 درصدی در میانگین ماهانه درآمد حاصل از فروش نسبت به سال قبل شده است.

همچنین طی تیر ماه، شرکت در سامانه کدال اطلاعیه‌ای مبنی بر افزایش نرخ فروش محصولات منتشر نمود که بر اساس آن میانگین نرخ فروش محصولات از 2908000 ریال به 3980000 ریال از ابتدای مرداد افزایش خواهد یافت که در واقع افزایش 37 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین طی این گزارش بیان نموده که محصولاتی که افزایش نرخ داشته‌اند طی سال 97 در حدود 15% از درآمد شرکت را محقق نموده‌اند. حال با در نظر گرفتن افزایش نرخ 20 درصدی طی دوره‌های گذشته، میانگین نرخ فروش محصولات شرکت نسبت به سال قبل در حدود 63 تا 65 درصد افزایش خواهد یافت که با در نظر گرفتن سهم 15 درصدی از درآمد کل، درآمد عملیاتی از این محل 24 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین با در نظر گرفتن افزایش 20 درصدی در میانگین نرخ فروش محصولات، از این محل نیز درآمدهای عملیاتی شرکت با 102 درصد رشد مواجه خواهد بود که در نهایت درآمدهای عملیاتی را از محل افزایش نرخ با رشد 126 درصدی مواجه خواهد کرد. همچنین با در نظر گرفتن افزایش 5 درصدی در مقدار فروش، در نهایت درآمدهای عملیاتی سال جاری در مقایسه با سال 97 افزایشی در حدود 130 تا 135 درصدی را تجربه خواهد نمود.

همچنین طی سال 97 با افزایش نرخ ارز، نرخ فروش محصولات داخلی و صادراتی و همچنین ترکیب بهای تولید تغییر نموده که باعث تغییر در ترکیب سبد محصولات شرکت گردیده است که با تغییر در نرخ فروش محصولات، ترکیب درآمدی شرکت را نیز تغییر داده است. تغییرات صورت گرفته طی سال جاری بر اساس میانگین ماهانه به منظور مقایسه با سال قبل به صورت جدول زیر می‌باشد:

نمودار تغییرات فوق به منظور درک بهتر چگونگی تأثیر تغییر در مقدار و نرخ فروش بر درآمد حاصل از هر گروه محصول به صورت زیر ترسیم شده است:

در نهایت قابل ذکر است که شرکت طی دوره سه ماهه نخست سال جاری برای هر سهم خود با سرمایه 50 میلیارد ریال، سود خالص 802 ریال گزارش نموده که در مقایسه با سود 370 ریال دوره مشابه سال قبل افزایش 117 درصدی را نشان می‌دهد. طی این دوره درآمدهای عملیاتی شرکت در مقایسه با دوره مشابه 33 درصد رشد یافته که با رشد 14 درصدی در بهای تمام‌شده، سود ناخالص را 66 درصد رشد داده است. همچنین طی این دوره با رشد 25 درصدی در هزینه‌های اداری، عمومی و فروش و همچنین رشد سایر هزینه‌های عملیاتی از 378 به 1293 میلیون ریال، سود عملیاتی رشد 119 درصدی را نشان می‌دهد. در نهایت نیز با افزایش هزینه‌های مالی از 237 به 1360 میلیون ریال و همچنین رشد سایر درآمدهای غیرعملیاتی به میزان 113 درصد، سود خالص قبل از مالیات رشد 113 درصدی را تجربه نموده است.

حال با ثابت در نظر گرفتن نرخ حاشیه سود ناخالص شرکت و برابر 46 درصد مشابه سه ماهه نخست سال جاری، رشد 13 درصدی در درآمدهای عملیاتی در مقایسه با سال مالی قبل، سود ناخالص را با افزایش 270 تا 280 درصدی در سود ناخالص خواهد شد. همچنین با ثابت در نظر گرفتن نرخ حاشیه سود عملیاتی برابر سه ماهه سال جاری و برابر 31 درصد، سود عملیاتی با افزایش چهار برابری روبرو خواهد شد . در نهایت با حاشیه سود خالص 29 درصدی، سود خالص در مقایسه با سال قبل در حدود 4.5 برابر رشد خواهد نمود که در واقع سود خالص هر سهم طی سال جاری در حدود 7344 ریال برآورد می‌گردد. البته قابل ذکر است که محاسبات فوق در صورت ثابت در نظر گرفتن نسبت سایر درآمدها و هزینه‌ها و مشابه سه ماهه اول می‌باشد و در صورت تغییر در این نسبت‌ها، سود واقعی متفاوت از سود مورد پیش‌بینی خواهد شد.

همچنین قابل ذکر است که طی سال 97 شرکت برای هر سهم خود سود خالص 1836 ریال گزارش نموده است.