به موجب پروانه بهره ‌برداری که توسط سازمان صنایع و معادن خراسان صادر شده بهره‌ برداری از کارخانه با ظرفیت تولید ٣۴٠٠ تن کلینکر در اول مهر ماه سال ١٣٨٧ شروع شده است و شرکت طی این سال‌ها.....

بورس۲۴ : شرکت اصلی سیمان لار سبزوار در تاریخ 07-10-1382 طی شماره 1353 در اداره ثبت شرکت‌های سبزوار به ثبت رسید و موافقت اصولی جهت اجرای طرح سیمان با ظرفیت 3400 تن کلینکر در روز توسط وزارت صنایع و معادن برای شرکت صادر گردید که در حال حاضر با این ظرفیت در حال تولید می‌باشد. همچنین سهام شرکت در بازار بورس و اوراق بهادار پذیرش شده که تحت نماد سبزوا در گروه سیمان، آهک و گچ مورد معامله قرار می‌گیرد و رند ارزش سهام شرکت و حجم معاملات آن طی سال جاری به صورت زیر بوده است:

همان‌طور که از نمودار فوق می‌توان دید سهام شرکت طی سال جاری رشد 214 درصدی را تجربه نموده که در مقایسه با رشد 90 درصدی شاخص گروه سیمان بسیار بیشتر می‌باشد که در این گزارش به بررسی علل بنیادی این رشد در قیمت سهام شرکت پرداخته شده است.

بر اساس ماده 3اساسنامه، موضوع فعالیت اصلی شرکت شامل موارد زیر می‌باشد:

1)  احداث و اداره کارخانه‌های مختلف به منظور تولید و تهیه سیمان و بهره‌برداری و فروش و صدور محصولات آن به داخل و خارج از کشور.

2)  تأسیس هرگونه شرکت با مشارکت اشخاص داخلی و خارجی و خرید کارخانجات و سهام آن‌ها.

3)  اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور

4) هر نوع فعالیتی که فرآیند تولید و عرضه سیمان را تکمیل نماید.

به موجب پروانه بهره ‌برداری که توسط سازمان صنایع و معادن خراسان صادر شده بهره‌ برداری از کارخانه با ظرفیت تولید 3400 تن کلینکر در اول مهر ماه سال 1387 شروع شده است و شرکت طی این سال‌ها با این ظرفیت تولید فعالیت نموده است.

آمار تولید و فروش شرکت طی سال 97 و 11ماهه سال جاری بر اساس گزارش فعالیت ماهانه:

چنانچه در جدول فوق می‌توان دید میانگین تولید ماهانه سیمان در سال جاری در مقایسه با سال مالی قبل 31 درصد کاهش یافته که باعث کاهش 31 درصدی در میانگین فروش ماهانه شده است ولی با توجه به افزایش 25 درصدی در میانگین نرخ فروش محصولات طی سال جاری در مقایسه با میانگین نرخ فروش سال مالی 97، میانگین درامد فروش ماهانه تنها 15 درصد کاهش یافته است.

همچنین طی سال جاری با توجه به تغییر در بهای تولید و همچنین نرخ فروش محصولات، ترکیب تولید و فروش شرکت و به دنبال آن ترکیب درآمدی شرکت نیز تغییر نموده است. تغییرات در مقدار و نرخ فروش و درآمد فروش حاصل از هر گروه محصول بر اساس میانگین ماهانه به صورت جدول زیر می‌باشد:

همان‌طور که می‌توان دید طی سال جاری با افزایش بیشتر نرخ فروش محصولات صادراتی نسبت به محصولات داخلی، فروش شرکت نیز تغییر نموده و شرکت به سمت صادرات بیشتر روی آورده است. همچنین طی سال جاری از میزان تولید سیمان کاسته شده و در نتیجه مازاد کلینکر تولیدی به صورت خام به فروش رسیده است که نتیجه این تغییرات کاهش 31 درصدی در مقدار فروش ناشی از کاهش 32 درصدی فروش داخلی سیمان و همچنین کاهش 15 درصدی در درآمد حاصل بوده است.

نمودار چگونگی تغییرات در مقدار و نرخ فروش و چگونگی تأثیر آن بر درآمد حاصل از فروش هر گروه محصول بر اساس اطلاعات جدول فوق به صورت زیر می‌باشد:

قابل ذکر است که طی سال 97 محصول کلینکر به فروش نرسیده است در نتیجه با فروش کلینکر در سال جاری، درصد تغییرات آن به صورت 100 درصد نشان داده شده است.

در خصوص سودآوری نیز می‌توان گفت که طی 9ماهه سال جاری شرکت با سرمایه 599426 میلیون ریال، برای هر سهم خود زیان خالص 139 ریال گزارش نموده که در مقایسه با زیان 586 ریال دوره مشابه سال قبل، کاهش 76 درصدی را نشان می‌دهد که دلیل اصلی آن کاهش 18 درصدی در درآمدهای عملیاتی می‌باشد که با کاهش بیشتر و 23 درصدی در بهای تمام‌شده، سود ناخالص را 94 درصد رشد داده است. با این حال با افزایش 13 درصدی در هزینه‌های اداری، عمومی و فروش و همچنین افزایش 20 درصدی در سایر هزینه‌های عملیاتی، شرکت با زیان عملیاتی مواجه شده است ولی این زیان نسبت به دوره مشابه 17 درصد کاهش یافته است.

همچنین با توجه به زیان انباشته 333260 میلیون ریالی طی این دوره و با توجه به سرمایه حال حاضر، شرکت بیش از 55 درصد از سرمایه خود را از دست داده است و در نتیجه مشمول ماده 141 قانون بورس اوراق بهادار مربوط به ناشران شده است. در نتیجه هیئت‌مدیره شرکت طی سال جاری اقدام به افزایش سرمایه از 599425 میلیون ریال به 4942866 میلیون ریال یعنی در حدود 8.25 برابر از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها نموده و که طی گزارشی تحت عنوان پیش نهاد هیئت‌مدیره به مجمع عمومی در سامانه کدال منتشر شده است.

همچنین شرک برای تعیین تکلیف حساب‌های باز مربوط به سرمایه‌گذاری عمران سارا از بابت تهاتر سیمان با املاک تجاری شهر مشهد که از سال 1394 مسکوت بوده است در جلسه‌ای که در مورخ 14 مرداد ماه 98 با حضور مدیران شرکت انجام شده، موافقت‌نامه اولیه‌ای به صورت مشروط و به صورت دست‌نویس منعقد گردید که به گزارش شرکت پس از بررسی، توسط هیئت‌مدیره شرکت مذکور و تصویب آن در مورخه 8 شهریور به امضاء صاحبان مجاز آن شرکت رسیده است که کل تاخیرات از سال 1394 لغایت 14 مرداد 98 با نرخ10%معادل162/9 میلیون ریال که به‌صورت املاک از مجموعه مذکور و به نرخ ارزیابی سال1394(دریافت املاک به قیمت سال1394 در عین حالی که دارای منافع است و قابل شناسایی تا زمان فروش در دفاتر نمی‌باشد) و عـدم دریافت مخارج اضافی انجام شـده در پروژه که از بابت تأسیسات اضافی نصب شده، به مبلغ 3500 میلیون ریال برآورد می‌گردد. همچنین طی نامه دوم توافق به صورت زیر انجام‌گرفته است:

مقرر گردید مبلغ تاخیرات بر مبنای نرخ10 %محاسبه و در نهایت مبلغ 9162 میلیون ریال به عنوان بدهی شرکت سارا در حساب‌های فی‌مابین منظور گردد و مبلغ مـذکور با واحدهای تجاری باقیمانده با نرخ کارشناسـی سال94 تهاتر گردد. از بابت هزینه‌های اضافی انجام شده توسط پروژه به منظور ارتقاء کیفیت و تغییرات، مبلغی از شرکت سیمان دریافت نخواهد شد. (سود حاصـله از بابت تفاوت نرخ کارشناسی سال94 با تاریخ جاری نیز در آینده مشخص خواهد گردید.)

با توجه به توافق مذکور تا زمان تعیین ارزش روز دارایی‌ها، تعیین تأثیر آن بر سود خالص هر سهم میسر نخواهد بود. همچنین قابل ذکر است که در صورت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، از محل این دارایی‌ها سودی در حساب‌ها منظور نخواهد شد چراکه مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه منظور می‌گردد.

در گزارش دیگری که در سامانه کدال منتشر شده، شرکت خبر از خرید کارگاه تولید بتن داده است. در این گزارش بیان شده در راسـتای سـیاست خروج از فروش تک محصولی، شـرکت اقدام به خرید کارگاه تولید بتن با کلیه اموال، املاک، تجهیزات، تأسیسات و امتیازات به مبلغ 10155 میلیون ریال و همچنین خرید یک دستگاه کامیون پمپ انتقال بتن آمیکو و یک دستگاه کامیون میکسر بنز به مبلغ  کل 17000میلیون ریال به‌صورت نقد (معادل55درصد) و الباقی تهاتر سیمان نموده است.

همچنین قابل‌ذکر است که در دوره 6ماهه و صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت، حسابرس نسبت به صورت‌های مالی اظهارنظر مشروط ارائه نموده که دلایل این اظهارنظر به صورت زیر می‌باشد:

1) رسیدگی‌های به عمل آمده مبین تعیین موجودی کلینکر اول دوره شرکت طبق سوابق دفتری به مقدار 58620 تن (قیمت تمام‌شده هر تن در پایان دور قبل 597065 ریال) بیشتر از سوابق شمارش (برآورد) موجودی کالای مذکور در پایان سال مالی قبل و حدوداً به مبلغ 35 میلیارد ریال بوده که بایستی مورد تعدیل قرار گیرد که به دلیل فقدان اطلاعات مورد لزوم، تعیین رقم دقیق تعدیلات مورد نیاز در حساب‌های دوره مورد گزارش برای این موسسه میسر نبوده است.

2) رسیدگی‌های به عمل آمده در خصوص سرفصل تسهیلات مالی دریافتی از بانک سپه شعبه بیهق سبزوار نشان می‌دهد به‌رغم پذیرش و دریافت، جدول جدید امهال تسهیلات مذکور مشتمل بر جرائم تأخیر تأدیه حدوداً به مبلغ 47 میلیارد ریال در قالب جدول اقساط جدید بوده، لیکن شرکت با استناد به امکان بخشودگی جرائم در صورت پرداخت اصل و سود تسهیلات، ذخیره‌ای از بابت مبلغ مذکور در حساب‌ها منظور ننموده است. در صورت اصلاح حساب‌ها در این ارتباط سرفصل تسهیلات مالی و زیان انباشته ابتدای دوره هر یک به ترتیب به مبلغ 47 میلیارد ریال افزایش خواهند یافت.

3) سرفصل‌های دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری و پیش‌پرداخت‌ها مبین وجود اقلام راکد و سنواتی به ترتیب به مبالغ 128 و 5.2 میلیارد ریال بوده، که پیگیری‌های شرکت تا تاریخ این گزارش جهت وصول و یا تسویه آن‌ها به نتیجه مشخصی نرسیده و ذخیره لازم در این ارتباط در حساب‌ها منظور نشده (مضافاً شواهدی مبنی بر اعتبارسنجی، اعطای اعتبار بر مبنای نوع وثیقه اخذشده از مشتریان به لحاظ قابلیت وصول و همچنین مبانی و اخذ مجوز نرخ‌گذاری محصولات از مقامات ذیصلاح شرکت به دست نیامده است). هرچند احتساب ذخیره مورد لزوم در رابطه با مطالبات مذکور در حساب‌ها ضروری بوده، لیکن به دلیل فقدان اسناد و مدارک مورد لزوم تعیین رقم دقیق آن در شرایط فعلی برای این موسسه میسر نبوده است.

4) شرکت تفاوت ناشی از تبدیل وام ارزی به ریالی خود را در سال مالی منتهی به 31-06-1397 برخلاف استانداردهای حسابداری در سرفصل سایر درآمدهای عملیاتی در صورت‌های مالی سال مذکور منعکس نموده (شرکت مورد گزارش تفاوت مذکور را که فاقد شرایط لازم جهت شناسایی بوده، به اشتباه در عملکرد سال منتهی به 31-06-1396 شناسایی و در اظهارنامه مالیاتی ارائه‌شده به سازمان امور مالیاتی اعمال نموده و تفاوت یاد شده مبنای تشخیص مالیات عملکرد سال مذکور به مبلغ 52883 میلیون ریال از سوی سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، که مورد اعتراض شرکت واقع شده لیکن تاکنون نتیجه قطعی آن مشخص نشده است) و معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم را به آن (به استناد عملیاتی بودن مبانی) تسری داده و از این بابت ذخیره‌ای در حساب‌ها منظور ننموده است. با توجه به مراتب فوق احتساب ذخیره مالیات بابت سال مالی قبل در حساب‌ها ضروری به نظر می‌رسد، لیکن تعیین رقم دقیق آن منوط به بررسی حساب‌ها و اعلام نظر قطعی از سوی سازمان امور مالیاتی در این خصوص خواهد بود.

با توجه به موارد فوق و در صورت اعمال درست موارد ذکر شده طی سال جاری زیان شناسایی شده شرکت بیشتر خواهد بود که در صورت سودآور شدن شرکت از سود آن کاسته خواهد شد و در نتیجه افزایش ارزش سهام شرکت طی سال جاری را می‌توان حاصل سفته‌بازی و همچنین نشت اطلاعاتی از اخباری همچون افزایش سرمایه 8 برابری شرکت دانست که باعث افزایش تقاضا در بازار برای این سهم و سودهای چند صد درصدی برای برخی از سهامداران شده است.