بورس ٢۴ : بازارها باز هم بدون تغییر به کار خود ادامه دادند ، گویی کالایی‌ها خیال تغییر فاز ندارند. قیمت‌های جهانی هم کاهشی است و بازار داخلی از این مسیر نمی‌تواند به حرکت خود امیدوار باشد... تغییر قیمت دلار هم در روزهای اخیر کمکی به بازارهای داخلی نکرده است. این روند عمومی به این معنی است که بازارها یا کاهش نرخ دارند و یا در برابر افت قیمت‌ها مقاومت می‌کنند. فولاد باز هم ثبات نرخ داشت ولی اعمال تخفیف ادامه داشته و البته حجم معاملات فولاد در بورس کالا هم اندکی بهتر از قبل است مخصوصاً در شرایطی که معاملات نسیه برای خود جای پای جدیدی باز کرده است و می‌تواند به رشد حجم معاملات کمک کند... در بازار پلیمرها با توجه به کاهش قیمت‌های پایه ، افت نرخ توجیه منطقی پیدا کرده است البته این روند کلی شاید بتواند به رشد تقاضا کمک کند اگرچه چندان قدرتمند نیست...