بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت، میانگین تولید ماهانه طی سال جاری در مقایسه با میانگین سال مالی ٩٧ در حدود ٢٨ درصد افزایش یافته است ولی با توجه به فروش بیش از تولید در سال مالی ٩٧ در محصولاتی همچون شکر تولیدی از چغندرقند، میزان فروش طی سال جاری تنها .....

بورس۲۴ : شرکت فرآورده‌های غذایی و قند چهارمحال در تاریخ 26-09-1362 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد. شرکت در تاریخ 04-03-1371 به شرکت سهامی عام تبدیل گردید و پرو درخواست شرکت مبنی بر ثبت سهام نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور ورود به فرابورس ایران، نام شرکت در تاریخ 16-09-1390 در فهرست شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان قرار گرفت و در تاریخ 03-11-1391 عرضه عمومی گردید. در حال حاضر سهام شرکت تحت نماد قچار در گروه قند و شکر در بازار دوم فرابورس مورد معامله قرار می‌گیرد. قابل ذکر است که ارزش سهام شرکت طی سال جاری رشدی بالغ بر 100 درصد را از قیمت 16801 ریال تا 33700 ریال تجربه نموده است که روند افزایش ارزش سهام آن طی مدت مذکور و همچنین حجم سهام مورد معامله به صورت نمودار زیر می‌باشد:

به موجب پروانه بهره‌برداری مورخ 27-11-1351 بهره‌برداری از کارخانه با ظرفیت اسمی یک‌صد هزار تن چغندرقند، در سال 1350 آغاز شده است که با اجرای طرح‌های توسعه و توسعه ماشین‌آلات در سال 81 این ظرفیت به یک‌صد و پنجاه هزار تن افزایش یافته است. همچنین به موجب پروانه بهره‌برداری مورخ 1386 ظرفیت بخش تولید شکر از چغندرقند مقدار بیست هزار تن و در بخش تصفیه شکر خام مقدار 80 هزار تن در سال می‌باشد. آمار تولید و فروش شرکت طی سال 97 و 5ماهه سال جاری به صورت زیر می‌باشد:

بر اساس اطلاعات جدول فوق، میانگین تولید ماهانه شرکت طی سال جاری در مقایسه با میانگین سال مالی 97 در حدود 28 درصد افزایش یافته است ولی با توجه به فروش بیش از تولید در سال مالی 97 در محصولاتی همچون شکر تولیدی از چغندرقند، میزان فروش طی سال جاری تنها 19 درصد افزایش را نشان می‌دهد که با افزایش 12 درصدی در میانگین نرخ فروش محصولات باعث رشد 33 درصدی در درآمد حاصل از فروش شده است.

 همچنین طی هفته جاری خبر افزایش نرخ محصول شکر سفید از 34000 ریال به 40500 ریال یعنی معادل 19 درصد توسط شرکت در سامانه کدال منتشر شده است. بر اساس این گزارش فروش شکر سفید طی سال 97 در حدود 81 درصد از درآمد شرکت را محقق نموده که بر این اساس افزایش نرخ 19 درصد باعث رشد 30 درصد در میانگین نرخ فروش محصولات طی سال جاری در مقایسه با میانگین نرخ فروش سال 97 خواهد شد و با در نظر گرفتن سهم 81 درصدی این محصول در درآمد، جمع فروش را با در نظر گرفتن رشد 19 درصدی فروش  نسبت به سال قبل 55 درصد رشد خواهد داد.

تغییرات در مقدار فروش ماهانه شرکت در مقایسه با میانگین ماهانه سال قبل به صورت نمودار زیر می‌باشد:

تغییر در میزان فروش محصولات همراه با تغییر در نرخ فروش، ترکیب درآمدی را طی سال جاری نسبت به سال 97 متفاوت ساخته است. به منظور بررسی چگونگی تغییرات، چگونگی افزایش میانگین نرخ فروش هر گروه از محصولات در مقایسه با سال قبل به صورت جدول زیر محاسبه شده است:

همان‌طور که می‌توان دید بیشترین افزایش نرخ مربوط به ملاس با رشد 240 درصد می‌باشد ولی با توجه به سهم اندک این محصول،  تأثیر چندانی بر افزایش درآمدهای شرکت نداشته است. در واقع تأثیرگذارترین محصول شکر تولید از چغندرقند بوده که سهم 33 درصدی از سبد فروش و 81 درصدی از درآمد فروش را به خود اختصاص داده است.

حال با توجه به تغییرات در مقدار و نرخ فروش محصولات، تغییرات در میانگین درآمد فروش ماهانه هر گروه محصول به صورت نمودار زیر می‌باشد:

در نهایت در خصوص سودآوری می‌توان گفت که شرکت طی دوره سه ماهه نخست سال جاری با سرمایه 140 میلیارد ریال برای هر سهم خود زیان خالص 61 ریال گزارش نموده و این در حالی است که طی دوره مشابه سال قبل، سود خالص 170 ریال بوده است که دلیل اصلی آن کاهش 38 درصدی در درآمدهای عملیاتی طی این دوره و 33 درصدی در بهای تمام‌شده بوده که باعث کاهش توان سودآوری شرکت و همچنین کاهش 75 درصدی در سود ناخالص شده است. همچنین با افزایش 81 درصدی در هزینه‌های اداری، عمومی و فروش و کاهش 52 درصدی در سایر درآمدهای عملیاتی، سود عملیاتی 37315 میلیون ریالی به زیان 1685 میلیون ریال تبدیل شده است که امید می‌رود با افزایش میزان فروش طی دوره سه ماهه دوم و دوره‌های بعدی همراه با افزایش نرخ محصولات، شرکت دوباره به روند سودآوری خود بازگشته و زیان سه ماهه اول را جبران نماید.

در خصوص بازار فروش نیز می‌توان گفت که با توجه به کمبود تولید قند و شکر در کشور و نیاز به واردات این محصول، شرکت تمامی محصولات خود را به صورت داخلی به فروش رسانده و هیچ گونه صادراتی ثبت نشده است.

آخرین نکته قابل ذکر گزارش شرکت مبنی بر تخصیص مقدار 60 هزار تن شکر خام به این شـرکت بر اساس نامه شماره 20028 انجمن صـنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران و انعقاد توافق‌نامه با شـرکت زرین دانه سـرآشپز (سهام‌دار عمده ) در خصوص تأمین نقدینگی لازم و سهم از سود حاصله می‌باشد که باعث افزایش سودآوری شرکت با نرخ فروش بالاتر در دوره‌های بعد خواهد شد. بر اساس این اطلاعیه شرکت 60 هزار تن شکر وارد خواهد نمود که حتی ضرر و زیان احتمالی آن نیز به عهده شرکت زرین دانه خواهد بود. بر این اساس وجوه مورد نیاز جهت این محموله 1528200 میلیون ریال خواهد بود که 957690 میلیون ریال آن وجه شکر و 570510 میلیون ریال آن مربوط به سایر هزینه‌ها می‌باشد. همچنین محموله مورد نظر ظرف 6ماهه آینده وارد کشور خواهد شد که بر اساس گزارش سود خالص شرکت از این محموله 120576 میلیون ریال و معادل هر سهم 860 ریال خواهد شد که با در نظر گرفتن افزایش نرخ مذکور طی هفته جاری این سود به 1023 ریال افزایش خواهد یافت.