هر دو سهم در حوزه بلوم و شمش فعال هستند اما ذوب آهن با تولید تیرآهن و سایر مقاطع ساختمانی چرخه کامل تری از محصولات را در سبد فروش دارد. وضعیت هر دو شرکت با توجه به تحولات دو سال اخیر و رشد قیمت های جهانی و دلار مساعد بوده که ماحصل آن ...