بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت ملی سرب و روی ایران درآمدهای این شرکت ناشی از فروش محصولات شمش سرب و نقره و همچنین سایر محصولات نسبت به میانگین ۴ ماهه سال ٩٧ افزایش ١٧٠ درصدی را نشان می‌دهد که بخشی از آن ناشی از .....