سهام شرکت همچنین طی سال جاری در بازار بورس اوراق بهادار با قیمت ٢٢٠٠ ریال و تحت نماد تاصیکو در گروه استخراج کانه‌های فلزی عرضه گردید که طی این مدت به قیمت ٢٧۵٣ ریال رسیده که نشان‌دهنده رشد ٢۵ درصدی این سهم می‌باشد. همچنین.....