روز چهارشنبه بازار صعود پر قدرتی را آغاز کرده و تا پایان ساعات معاملاتی نیز ادامه داد. رشد بیش از ۴٠٠٠ واحدی شاخص در روز چهارشنبه نشان از افزایش تقاضا برای هفته پیشرو و همچنین ادامه رونق در بازار بورس می باشد. این رشد که با پشتوانه .....