دو سهم فولاژ و فولای از جمله تولید کنندگان محصولات فولادآلیاژی و تمام شده به حساب می آیند که محصولات مورد نیاز را بر اساس سفارشات پذیرفته شده تولید خواهند کرد. نگاهی به این دو شرکت از زاویه کلان و مقایسه آن ها در شرایط کنونی که نرخ فولاد با تثبیت نسبی همراه شده است، خالی از لطف نیست...