امروز بازار مانند روزهای گذشته صعودی آغاز شد لیکن در نیمه های بازار روند شاخص تغییر کرده و سیر نزولی آن آغاز شد ، لیکن مجددا فشار تقاضا در بازار وارد شده و موجب شد روند صعودی شاخص مجددا شکل بگیرد. این نشانه خوبی برای بازار فردا .....