روند بی رمق بورس تهران تحت تاثیر نبود چشم‌انداز روشن برای بازارهای جهانی ادامه دارد. این وضعیت موجب شده تا نقدینگی موجود در بازار مسیر نوسان‌گیری را در پیش بگیرد. البته تعطیلات روزهای میانی هفته جاری و هفته آتی هم در این وضعیت بی تاثیر نیست. همانطور که در گزارش شماره اخیر هم اشاره شد، به نظر روند نوسانی بازار تا پایان مرداد ماه ادامه داشته باشد و در شرایط فعلی تنها امید سرمایه‌گذاران به گزارش ماهانه شرکت‌ها خواهد بود. برخی معتقدند ٢ عامل پائین بودن عمق بازار و همچنین نوسانات ضعیف، نشانه‌ای برای آغاز یک اصلاح جدید است ! چراکه ضعف دست خریدار ممکن است سبب تقویت فروشنده و ریزش قیمت‌ها شود. البته بازار بسیاری از عوامل منفی را در قیمت‌های فعلی لحاظ کرده و در نتیجه دلیلی برای ریزش جدی نیست اما به هر جهت اگر ...