علاوه بر این سه عضو، هر صندوق به دو عضو نظارتی هم نیاز دارد که شامل حسابرس و متولی صندوق می شوند...

آموزش بورس همراه با عصر ایران و بورس۲۴ :

پیرو جمع بندی مطالب پیشین چند مزیت مهم صندوق ها را می توان به این شرح عنوان نمود:

استفاده از مدیریت تخصصی در بازار سرمایه

کاهش هزینه سرمایه گذار برای استفاده از مشاوره

انجام کلیه امور اجرایی برای سرمایه‌ گذار مانند دریافت سود سهم

کاهش ریسک نقدشوندگی مانند بسته بودن نماد یا وجود صف یا حجم معاملات اندک

کاهش ریسک به دلیل تنوع در سبد دارایی ‌ها

سادگی در سرمایه‌ گذاری و صدور یا ابطال صندوق (در قسمت های بعد توضیح داده خواهد شد)

وجود شفافیت به دلیل محاسبه روزانه NAV(در بخش قبل توضیح داده شد)

اما در این بخش به سراغ ارکان صندوق می رویم هر صندوق اعضای مختلفی دارد. سه عضو مدیریت صندوق، ضامن و کارگزار به عنوان ارکان اصلی شناخته می شوند چراکه بیشترین ارتباط سرمایه گذار با اشخاص فوق می باشد.

مدیر صندوق؛ مسئول اجرایی صندوق محسوب می‌شود که متخصص در بازار سرمایه و دارای دانش کافی در این حوزه بوده و مسئول گزارش دهی به متولی صندوق، حسابرس و سازمان بورس است.

ضامن صندوق؛ تضمین ‌کننده نقدشوندگی واحدهای سرمایه‌ گذاری جهت ابطال و بازخرید واحدها حتی در زمان بحران است.

هر صندوق برای انجام معاملات یا صدور و ابطال به یک کارگزار نیاز دارد که مجوز های مربوطه از سازمان را اخذ کرده باشد.

علاوه بر این سه عضو، هر صندوق به دو عضو نظارتی هم نیاز دارد که شامل حسابرس و متولی صندوق می شوند. متولی صندوق؛ مسئول نظارتی صندوق است و بر عملکرد مدیر صندوق و ضامن نظارت کامل خواهد داشت و حسابرس نیز بر رویه عملیاتی صندوق در حوزه مربوطه، مهر تایید خواهد زد.

می توانید اطلاعات مربوط به این ارکان را از طریق سایت یا تماس تلفنی با امور هر صندوق بدست آورید که نمونه آن در لینک پیوست شده است.

مطلب قبل : با واحدهای سرمایه گذاری بیشتر آشنا شوید.