بورس ٢۴ : باز هم یک شنبه کم حاشیه در بازارهای کالایی ثبت شد و نوسان قیمت‌های مهمی را شاهد نبودیم. بازار فولاد ثبات نرخ داشت و یک آرامش قیمتی به ثبت رسید... بازار پلیمرها باز هم کاهشی بود که نشان داد بازار انتظار افت قیمت‌های پایه در بورس کالا را مدنظر قرار داده است. آتی هنوز هم کاهشی است و بورس انرژی هم یک شنبه ضعیف را تجربه کرد... بازار برای هفته جاری با فرض یک روز تعطیل انتظار رخداد خاصی را نمی‌کشد و این احتمال وجود دارد که تحرکات احتمالی برای اواخر هفته به ثبت برسد آن هم در شرایطی که بازارها فاز تعادل به خود گرفته‌اند... این تعادل البته برای هر بازاری به نوعی تفسیر می شود کاهش قیمت‌ها در بازار پتروشیمی به معنی تعادل است اما به شرطی که قیمت‌های پایه هم کاهشی اعلام شود. تعادل برای بازار فولاد ثبات نرخ است ولی برای بورس انرژی با فرض وجود عرضه‌های صادراتی به معنی افزایش حجم و ارزش معاملات تفسیر می‌شود...