مطابق با انتظار ، امروز شاخص نه توان رشد و نه قصد ریزش داشت و تنها در محدوده مثبت یا منفی ١٠٠٠ واحد نوسان کرد. برای فردا نیز معاملاتی مشابه امروز پیش بینی می شود بطوریکه احتمالا بازار .....