فرض کنید شرکت سرمایه ١٠ میلیارد تومان سال ٩٧ را در بهار سال ٩٨ به ٢٠ میلیارد تومان افزایش داده است. اکنون در تابستان ٩٨ در حال بررسی شرکت هستیم و سرمایه مطابق گزارش ١٢ ماهه ...

آموزش بورس همراه با عصر ایران و بورس۲۴ :

در بخش های قبل با کدال بورس آشنا شدید، اصطلاحاتی رایج در این سامانه را شناختید و شهامت بازکردن یک گزارش کدال را پیدا کردید. ترازنامه را برانداز کردید و با دارایی، سرمایه و بدهی از لحاظ کلی آشنا شدید. فرض کنید که شرکتی قصد دارد از یک بانک وامی بگیرد یا اقدام به افزایش سرمایه کند یا اوراقی منتشر کند تا در بازار بفروشد. فرقی ندارد کدام یک از مراحل بالا را برای تامین مالی انتخاب کند، بی شک کارشناسان مربوطه اولین قدم به سراغ ترازنامه و سایر اقلام صورت های مالی خواهند رفت. نسبت های میان دارایی ها و بدهی ها را بررسی می کنند و سودآوری عملیاتی شرکت و ریسک ها و پتانسیل ها را از طریق صورت های مالی خواهند سنجید.

برای کارشناسان و ارزیابان صورت های مالی 12 ماهه به لحاظ آنکه عملکرد 1 سال مالی مورد بررسی قرار می گیرد مطلوب تر است اما اگر قرار باشد فقط ترازنامه مطالعه شود، نیازی به گزارشات 12 ماهه نیست چراکه اقلام ترازنامه همگی تجمیعی هستند!!!

حتما می پرسید این به چه معناست؟

فرض کنید شرکت سرمایه 10 میلیارد تومان سال 97 را در بهار سال 98 به 20 میلیارد تومان افزایش داده است. اکنون در تابستان 98 در حال بررسی شرکت هستیم و سرمایه مطابق گزارش 12 ماهه سال 97 (آخرین گزارش 12 ماهه) معادل 10 میلیارد تومان است اما مطابق داده های روز و گزارش 3 ماهه 98 سرمایه 20 میلیارد تومان خواهد بود. دارایی های جاری شرکت در پایان سال 97 معادل 30 میلیارد تومان بوده است و اکنون در پایان بهار این رقم به 35 میلیارد تومان رسیده است. یا اگر بدهی در این دوره ایجاد شده باشد، رقم آن به بدهی قبلی اضافه می گردد و این خاصیت یک ترازنامه است و در تمام استانداردهای بین المللی ترازنامه های پایانی ، اعتبار بیشتری دارند.

این در حالی ست که صورت سود و زیان گزارش یک دوره سودآوری و فرآیند عملیاتی را اعلام می کند یعنی در سه ماهه 97 اگر سود شرکت به 1 میلیارد تومان برسد و در پایان 12 ماهه 97 این رقم به 4 میلیارد تومان برسد با ورود به سال مالی 98 سود شرکت یک بار صفر می شود و محاسبات سود و زیان برای همان سال مالی دوباره از سر گرفته خواهد شد.

شاید این سوال برایتان پیش بیاید که عملیات سال قبل به این ترتیب به کجا خواهند رفت؟ پاسخ این سوال را در قسمت های آینده خواهیم گفت تا با سادگی در عین پیچیدگی صورت های مالی و اهمیت آن بیشتر پی ببرید.

مطلب قبل : دارایی و بدهی را بهتر ببینید.

مطلب بعد : ارزش دفتری و اهمیت آن