همان‌طور که در گزارش‌های قبلی نیز پیش‌بینی شده بود طی معاملات امروز شاهد افزایش نسبی تقاضا در بازار بودیم که با روند صعودی شاخص همراه بود. طی بازار امروز شاخص در همان ساعات ابتدایی روند صعودی خود را آغاز نمود ولی .....