با توجه به اطلاعات ارائه شده شرکت می‌توان دید که میانگین تولید ماهانه شرکت در مقایسه با سال مالی قبل با ٣ درصد کاهش همراه بوده است. همچنین با توجه به عدم فروش برخی محصولات همچون کلینکر، مقدار فروش با کاهش ١٢ درصدی همراه بوده ولی .....