هفته گذشته برخلاف انتظار سرمایه گذاران، شاخص های مالی در بورس های بزرگ و قیمت اکثر مواد خام در بازارهای جهان کاهش یافتند و فقط سرمایه گذاران در بازار طلا سود بردند. در روزهای آینده توجه به چند نکته برای تصمیم گیری صحیح ضروری است..