اگرچه از این موضوع نباید غافل شد که نسبت حجم معاملات در تیر ماه نسبت به خرداد ماه روند صعودی داشته است و این اتفاق در هفته اول مرداد ماه هم گویای بهتر شدن شرایط می­باشد. با این وجود...