بر اساس اطلاعات ارائه شده ،میانگین افزایش نرخ محصولات طی سال جاری در حدود ١٠ درصد می‌باشد که با افزایش ٧ درصدی در مقدار فروش باعث افزایش ١٨ درصدی در درآمدهای عملیاتی شده است. همچنین قابل ذکر است که طی تیر ماه شرکت خبر افزایش نرخ محصولات خود را در سامانه کدال منتشر کرده که این افزایش نرخ در حدود ....