بورس ٢۴ : بازارهای کالایی امروز شنبه آرامی را پشت سر گذاشتند. بازارها میل به ثبت نرخ داشتند ولی برخی توجهات به افت قیمت‌ها نیز قابل کتمان نیست... بهای فولاد امروز کاهشی بود و پتروشیمی‌ها با فرض انتظار برای اعلام قیمت‌های پایه فردا ، ثبات نرخ را ترجیح دادند. آتی هم اندکی رشد قیمت داشت گویی هنوز خوش‌بینی به رشد قیمت دلار در این بازار مهم وجود دارد ولی چندان قدرتمند نیست. این شرایط البته برای یک روز شنبه چندان هم منفی ارزیابی نمی‌شود ولی باید پذیرفت که بازارها چندان هم پرتحرک ظاهر نشده‌اند. فردا می‌توان با دقت بالاتری از رخدادها سخن گفت آن هم در شرایطی که قیمت‌های پایه پتروشیمی‌ها اعلام خواهد شد و همین سیگنال می‌تواند ذهنیت‌های دقیق‌تری از آینده بازارها را ترسیم کند...